Projeden Kapsamında Üretilen Yayınlar

MAKALELER

Uluslararası Bilimsel/Akedemik Dergiler

2017
The evolution and transformation of camping and coastal campgrounds in Antalya, Turkey
Doğantan, Ece, Gülenç, Sahar, Kozak, Nazmi. 
Tourism, 65 (1): 75 – 85.
http://hrcak.srce.hr/178625?lang=en

2017
Women in Turkish tourism
Çiçek, Dönüş, Zencir, Ebru, Kozak, Nazmi
Journal of Hospitality and Tourism Management, 31: 228-234
http://dx.doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.03.006

2017
A hotel in Anatolia in the last period of the Ottoman Empire: Hotel Tadia (1892–1922)

Yetgin, Duygu., Yilmaz, Aysel., & Kozak, Nazmi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300831

2017
An Exploratory Study of Resident Perceptions toward the Tourism Industry in Cappadocia: A Social Exchange Theory Approach
Özel, Çağıl Hale, Kozak, Nazmi
Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22 (3): 284–300.
http://dx.doi.org/10.1080/10941665.2016.1236826

2016
Residens' support for tourism in Cappadocia: Case of the Hippies
Turan, Arzu, Kozak, Nazmi
The Social Sciences, 11 (20): 4875-4881
https://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.4875.4881

2016
The Role of Crete Immigrants in Development of Guest Housing in Bodrum.
Yetgin, Duygu., Yilmaz, Aysel., & Kozak, Nazmi
The Social Sciences, 11(20), 4849-4853.
http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/sscience/2016/4849-4853.pdf

2016

Residents' Support for Tourism in Cappadocia: Case of the Hippies
Turan, A., Kozak, N.
The Social Sciences, 11(20), 4875-4881.
https://www.medwelljournals.com/abstract/?doi=sscience.2016.4875.4881


Ulusal Bilimsel/Akademik Dergiler

2015
Eskişehir Porsuk (Turing Klöp) Oteli’nin kurum tarihi açısından incelenmesi. 
Yetgin, Duygu. ve Yılmaz, Aysel
Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 71-89.
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/skad/article/view/5000167251

2014
Turizmin Sosyo-Kültürel Boyutta Ortaya Çıkardığı Etkilerin İncelenmesi: Marmaris Örneği
Özel, Çağıl Hale
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42: 57-68.
http://dergipark.gov.tr/dpusbe/issue/4784/65981


BİLDİRİLER

2015
Yılmaz, Aysel., Yetgin, Duygu. and Kozak, Nazmi. (2015). A Leading Tour Guide in Turkey in the Early 20th Century: The Fisherman of Halicarnassus,
IRFGT 2015- 4th International Research Forum on Guided Tours, Portugal Lisbon- Estoril- 18-21 Mart 19/03/2015
http://www.academia.edu/29776146/A_Leading_Tour_Guide_in_Turkey_in_the_Early_20th_Century_The_Fisherman_of_Halicarnassus

2015
The Role of Tourism in Social Change in Didyma
Turan, A. (2015).
49. Oral History Annual Meeting Tampa, Florida, October 14-18, 2015
Florida, October 14-18, 2015.

2014
Eskişehir turizm tarihinde öncü bir otel: Madam Tadia Oteli.
Yetgin, Duygu. ve Yılmaz, Aysel
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ss.261-272.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Kurumsal Tarihi
Doğantan, Ece
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 355-367
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Turizm Ana Politikaları (1977 - 1981): Tarihsel Bir Bakış
Turan, A.
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun Kurumsal Tarihi
Geyik, Seher
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 887-901
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
OTEM Otel ve Eğitim Merkezi’nin Kurumsal Tarihi
Doğantan, Ece, Geyik, Seher
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 345-354
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
1888’den Günümüze Hacı Abdullah Lokantası
Güldemir, Osman
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, (04 - 05 Nisan 2014), Kuşadası, Aydın, s. 745-757, ISBN: 978-605-5216-98-6. http://anatoliajournal.com/disiplinlerarasi/ana-sayfa/kongre-arsivi/3-disiplinlerarasi-turizm-arastirmalari-kongresi/

2014
Bir Kurum Tarihi Çalışması Örneği Olarak Yasin Sucukları
Güldemir, Osman ve Bayrakçı, Selman
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, (04 - 05 Nisan 2014), Kuşadası, Aydın, s. 733-744, ISBN: 978-605-5216-98-http://anatoliajournal.com/disiplinlerarasi/ana-sayfa/kongre-arsivi/3-disiplinlerarasi-turizm-arastirmalari-kongresi

2014
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin Süreli Yayın Olarak Gelişiminin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi
Özel, Çağıl Hale
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 85-97.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Marmaris'te Turizmin Ortaya Çıkardığı Sosyo-Kültürel Etkilerin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi
Özel, Çağıl Hale
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 223-234.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Tarihe Gömülmüş Bir Kurum T C Turizm Bankası A Ş İhtisas Kütüphanesi
Türktarhan Gözde, Kozak Nazmi
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 461-475.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Turizmin Alanya'nın Sosyo-Kültürel Gelişimine Etkisi
Bayrakcı, Selman
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 345-354
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
İstanbul Üniversitesi İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ve Lisansüstü Turizm Programlarının Kurumsal Tarihi.
Çakır, Onur
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 719-732.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Eskişehir’de Termal Otelcilik: Has Otel’in Kurumsal Tarihi.
Evren, Savaş; Çakır, Onur
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 862-872.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
1960'lardan Günümüze Alanya'da Turizmin Gelişimi
Acar Gürel Dilek, Aksöz Emre Ozan
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 04-05 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın,235-247
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf 

2014
Türkiye’de Turizm Eğitimi Alanında Bir Öncü: TUGEV
Çiçek, Dönüş, Zencir, Ebru ve Kozak, Nazmi
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 248-260.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Küçük İşletmelerde Temel Yetenek: Abdüsselam Balaban Kebap Örneği
Zencir, Ebru, Çiçek, Dönüş, ve Öney, Hüseyin
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 335-344.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Tatlıdil Köftecisi’nin Örgüt Kültürü Bağlamında İncelenmesi
Çiçek, Dönüş ve Zencir, Ebru
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 324-334.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Bodrum’da Turizmin Gelişimi (1960-2000)
Zencir, Ebru ve Çiçek, Dönüş
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 4-5 Nisan 2014, Kuşadası, Aydın, 312-323
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Eskişehir Emek Otel’in kurum tarihi açısından incelenmesi.
Yetgin, Duygu. ve Yılmaz, Aysel
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 04-05 Nisan 2014. Ss. 92-101.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

2014
Ticaret Öğretmen Okulu’ndan Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’ne geçiş sürecinin kurum tarihi açısından incelenmesi”
Yetgin, Duygu
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, ss. 273-287.
http://www.anatoliajournal.com/kongre_arsivi/lisansustu/lisansustukitaplar/2014a.pdf

 

PORTRE YAZIMLARI

2015
Turizm eğitiminde öncü bir isim: Orhan Mesut Sezgin.
Yetgin, Duygu
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 26 (1), 164-167.
http://www.anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt26_Sayi1_Yil2015_1452545094.pdf

2017
Turizm Ana Politikalarının Öncüsü: İhsan Çetin
Turan, A.
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 165-169
http://anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt28_Sayi1_Yil2017_1497987235.pdf

Ankara Otelcilik Okulu'nun Efsane Müdürü: Yunus Aslan
Turan, A.
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 180-186
http://anatoliajournal.com/atad/depo/dergiler/Cilt28_Sayi1_Yil2017_1497987341.pdfPOSTERLER

2015
Analysis of Transition from Blue Cruise to Yacht Tourism in Bodrum
Yetgin, Duygu. ve Yılmaz, Aysel.
Oral History Association, Tampa, Florida, ABD