Araştırmanın Takvimi

Proje, Aralık 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Kitapların basımında ortaya çıkan engeller Nisan 2018 itibariyle aşılmış ve kitaplar Mayıs 2018 sonu itibariyle yayımlanabilmiştir.