Araştırmanın Takvimi

Proje, 15 Aralık 2015 tarihinde başlamış, 15 Aralık 2015 tarihinde tamamlanmıştır. Kitapların basımında ortaya çıkan engeller Nisan 2018 itibariyle aşılmış ve kitaplar Mayıs 2018 sonu itibariyle yayımlanabilmiştir.