Projenin Amacı

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Dönemi’nde unutulmaya yüz tutmuş turizmle ilgili gelişmeleri, kurumları, kişileri, ilişkileri ve turizm sektörünün gelişiminde önemli olmuş olayları sözlü tarih yöntemi ile ortaya çıkarmaktır. Son yıllarda ülkemizde turizm sektörünün gelişiminde önemli görevler üstlenmiş yatırımcı, işletmeci, bakan, müsteşar, uzman, profesyonel turist rehberi, seyahat acentesi sahibi gibi özellikleri olan kişiler aramızdan ayrılmaya başlamışlardır. Söz konusu kişilerin turizmle ilgili yaşadıkları olayları, deneyimlerini, yalnızca onların tanık oldukları gelişmeleri günümüzün ve geleceğin araştırmacılarına kazandırmak, bu projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sözlü tarih çalışmalarının geçmişi 1940’lı yıllara kadar inerken, ne yazık ki ülkemizde sözlü tarih çalışmaları 1990’larla birlikte başlamıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar ise küçük çaplı ve özel çalışmalar olup, elde edilen verilerin değerlendirmesi ancak makale ve bildiri yoluyla olabilmekte ve tam metinli olarak söz tarih görüşmelerinin arşivlenmesine ilişkin örneklere çok az rastlanmaktadır. Turizm alanında ise sözlü tarih çalışması bir-iki küçük örnek dışında bulunmamaktadır. Turizm sektörünün genelini kapsayan herhangi bir sözlü tarih çalışması ise yoktur.

Bu çalışma ile ülkemiz turizm sektörünün 1923-2012 yılları arasında pek çoğu gizli kalmış tarihinin ortaya çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Turizm sektörünün alt sektör itibariyle geniş bir iktisadi ve sosyal bir alan olduğu, ekonomik, sosyal, kültürel ve hatta siyasal etkileri ve sonuçları itibariyle boyutları düşünüldüğünde, yürütülecek bu çalışma ile elde edilecek bilgilerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Bu çalışma ile yakın tarihin turizmle ilgili olayları, kişileri, kurumları, gelişmeleri sözlü tarih çalışması yolu ile günümüzün ve geleceğin kuşaklarına aktarılması amaçlanmaktadır. Proje sonuçlandığında turizm sektörü ile ilgili yaklaşık 300 kişinin deneyimleri sözlü tarih yöntemi ile günümüzün ve geleceğin kuşaklarına aktarılacak şekilde düzenlenmiş olacaktır.